Bài 58: khu vực nam âu – sbt

+ Vùng không được tưới nước : trồng cây chịu hạn (lúa mạch, đậu, nho, ooliu, mơ, mận, cam, chanh, quýt …)

Câu 1 trang 127 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 (vẽ lên lược đồ)

Dựa vào hình 11 (ở bài 57), hãy :

a, Ghi tên các nước Nam Âu lên lược đồ

b, Tô màu xanh vào các nước Nam Âu.


Câu 2 trang 128 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Quan sát hình 58.1 -Lược đồ tự nhiên khu vực Nam Âu, tr. 175 SGK :

a) Hãy ghi tên các bán đảo, tên các dãy núi chính của khu vực Nam Âu vào bảng sau

b) Nêu nhận xét chung về địa hình khu vực này

Trả lời :

a)

b) Nhận xét :

– Phần lớn diện tích là núi trẻ và cao nguyên, các đồng bằng thường nhỏ hẹp, nằm ven biển hoạc xen giữa núi và cao nguyên.


Câu 3.1 trang 128 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây :

Qua sơ đồ trên, hãy nêu những khó khăn về tự nhiên đối với sản xuất ở khu vực Nam Âu

Trả lời :

những khó khăn về tự nhiên đối với sản xuất ở khu vực Nam Âu :

Quá trình tạo núi đang tiếp diễn

Một số vùng núi vẫn được nâng lên

Nhiều vùng biển sụt xuống

Nhiều núi lửa còn hoạt động

Động đất thường xuyên xảy ra

Những đợt sóng thần có sức phá hoại lớn

Xem thêm:  Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Module GVPT 15 năm 2022

Kết luận : Nam Âu là vùng không ổn định của lớp vỏ Trái Đất gây khó khănđối với sản xuất.


Câu 3.2 trang 129 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào sơ đồ dưới đây :

Trình bày ngành kinh tế nông nghiệp ở Nam Âu

Trả lời :

Hoạt động sản xuẩ nông nghiệp ở Nam Âu gồm 2 hoạt động chính :

– Về trồng trọt :

+ Vùng được tưới : thâm canh lúa, ngô, rau, quả

+ Vùng không được tưới nước : trồng cây chịu hạn (lúa mạch, đậu, nho, ooliu, mơ, mận, cam, chanh, quýt …)

– Về chăn nuôi :

+ Mùa hạ : chăn thả trên đồng cỏ và vùng núi cao

+ Mùa đông : nuôi trong chuồng trại

+ Gia súc chính : cừu, dê


Câu 4 trang 129 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào SGK, hoàn thành sơ đồ sau :

Trả lời :

Video liên quan

Back to top button