Bài 57: khu vực tây và trung âu – sbt

Hãy nối các ô chữ và điền nội dung vào các ô còn trống để được sơ đồ về mối quan hệ giữa địa hình và sự phát triển kinh tế ở các miền thuộc Tây và Trung Âu.

Câu 1 trang 125 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7 (điền tên vào hình)

Dựa vào hình 11 dưới đây:

Hãy điền tên các nước ở tây và Trung Âu lên lược đồ.


Câu 2 trang 126 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào SGK, kết hợp với quan sát hình 57.1 – Lược đồ tự nhiên khu vực Tây và Trung Âu, tr. 172 SGK, hoàn thành sơ đồ dưới đây.

Trả lời :


Câu 3 trang 126 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hoàn thành sơ đồ : Khí hậu Tây và Trung Âu

Trả lời :


Câu 4 trang 126 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Hãy nối các ô chữ và điền nội dung vào các ô còn trống để được sơ đồ về mối quan hệ giữa địa hình và sự phát triển kinh tế ở các miền thuộc Tây và Trung Âu.

Trả lời :

Video liên quan

Xem thêm:  Mũ đầu bếp tiếng Anh là gì
Back to top button