Bài 55: thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản

Phương pháp đánh tỉa thả bù: là thu hoạch những cá thể đã đạt chuẩn thực phẩm, sau đó bổ sung cá giống, tôm giống vào để bảo đảm mật độ nuôi.

Câu 1 trang 151 SGK Công Nghệ 7

Em hãy nêu các phương pháp thu hoạch tôm ,cá?

Hướng dẫn trả lời

Có 2 phương pháp:

– Đánh tỉa thả bù

-Thu hoạch toàn bộ tôm, cá trong ao.

Phương pháp đánh tỉa thả bù: là thu hoạch những cá thể đã đạt chuẩn thực phẩm, sau đó bổ sung cá giống, tôm giống vào để bảo đảm mật độ nuôi.

Phương pháp thu hoạch toàn bộ tôm, cá trong ao là cách thu hoạch triệt để.


Câu 2 trang 151 SGK Công Nghệ 7

Tại sao phải bảo quản sản phẩm thuỷ sản? Hãy nêu tên vài phương pháp bảo quản mà e biết?

Hương dẫn trả lời

Vì:

– Hạn chế hao hụt về chất lượng của sản phẩm.

– Đảm bảo giữ nguyên liệu cho chế biến phục vụ trong nước và xuất khẩu.

Các phương pháp bảo quản: có 3 phương pháp

– Ướp muối

– Làm khô

– Làm lạnh


Câu 3 trang 151 SGK Công Nghệ 7

Ở địa phương em thường chế biến sản phẩm thuỷ sản bằng cách nào?

Hướng dẫn trả lời

Phương pháp thủ công tạo ra nước mắm, mắm tôm..

Phương pháp công nghiệp tạo ra các sản phẩm đồ hộp

Video liên quan

Xem thêm:  Y-éc-xanh là ai?
Back to top button