Bài 54: dân cư xã hội châu âu – sbt

– Tây Âu có nhiều cùng có mật độ dân số cao(các đồng bằng, các thung lũng lớn, các vùng duyên hải) trên 125 người/km2.

Câu 1 trang 118 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào hình 54.1 tr. 160 SGK, hoàn thành sơ đồ sau :

Trả lời :


Câu 3 trang 119 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào những câu dưới đây:

– Tây Âu có nhiều cùng có mật độ dân số cao(các đồng bằng, các thung lũng lớn, các vùng duyên hải) trên 125 người/km2.

– Bắc Âu và những vùng núi cao, dân cư thưa thớt khoảng 25 người/km2).

a, Vẽ biểu đồ so sánh mật độ dân số giữa các vùng trên ở châu Âu:

b, Kết hợp với quan sát hình 54.3, tr. 162 SGK, nêu nhận xét về tình hình phân bố dân cư ở châu Âu.

Trả lời:

a,

b, Dân cưu phân bố không đồng đều

Tập trung đông ở phía Trung, Tây và Nam Âu. Thưa ở phía Bắc và vùng núi cao

Nguyên nhân: dân cư tập trung đông do khí hậu thuận lợi, giao thông vân tải thuận tiện…


Câu 2 trang 119 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Cho hai ô chữ :

Em có thể nối hai ô chữ trên với ô chữ nào trong sơ đồ dưới đây :

Trả lời : Nối bên trên ô :Những vấn đề KT-XH ở châu Âu cần được giải quyết


Câu 4 trang 120 Sách bài tập (SBT) Địa lí 7

Dựa vào hình 54.3 tr.162 SGK, hoàn thành bảng dưới đây :

Xem thêm:  Đề bài - đề số 1 - đề kiểm tra học kì 2 (đề thi học kì 2)

Trả lời :

Video liên quan

Back to top button