Bài – 2d. everyday english

B: a Sorry. I cant make it at 7:00 b Lets meet at 7:00.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

1: * Match the sentences (1-4) to the sentences (a-d).

(Nối các câu (1-4) với các câu (a-d).)

  1. Are you free this Thursday?
  2. Sorry, I cant make it at 5:00.
  3. Lets meet at 5 oclock.
  4. 7 oclock is fine.
  5. Can you come to my house?
  6. I think so. Why?
  7. How about 7:00?
  8. Sure. Id love to.

Lời giải chi tiết:

1. Are you free this Thursday?

I think so. Why?

(Bạn rảnh vào thứ Năm đúng không không?

Tôi nghĩ vậy. Tại sao?)

2. Lets meet at 5 oclock.

Sorry, I cant make it at 5:00.

(Chúng ta hãy gặp nhau lúc 5 giờ.

Xin lỗi, tôi không thể gặp lúc 5:00.)

3. Can you come to my house?

Sure. Id love to.

(Cậu có thể đến nhà tớ được không?

Chắc. Tôi rất thích.)

4.How about 7:00?

7 oclock is fine

(7:00thìsao?

7 giờđược đó)

Bài 2

2: ** Circle the correct respond
(Khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

1. A: How about 6 oclock, then?

B: a 6 oclock is fine b Im free this morning.

2. A: What time?

B: a Sorry. I cant make it at 7:00 b Lets meet at 7:00.

3. A: How are you?

B: a Id love to. b Im OK. And you?

Lời giải chi tiết:

1. A: How about 6 oclock, then?

B: 6 oclock is fine

(Vậy còn 6 giờ thì sao?

6 giờ được đấy)

2. A: What time?

B:Lets meet at 7:00.

(Mấy giờ được nhỉ?

Chúng ta hãy gặp nhau lúc 7:00.)

3. A: How are you?

B: Im OK. And you?

(Bạn khoẻ không?

Tôi ổn. Còn bạn?)

Bài 3

3: *** Complete the dialogue. Then read it loud. Mind the intonation.

(Hoàn thành cuộc đối thoại. Sau đó đọc to. Hãy nhớ ngữ điệu.)

Sarah: Hi Eddie!

Eddie: Hi Sarah! How 1)__________________

Sarah: Im great, thanks. And you?

Eddie: Im fine, thanks. 2)_________________

Sarah: I think so. Why?

Eddie: 3)________________to my house

Sarah: Sure. Id love to. What time?

Eddie: 4)___________________7 oclock.

Sarah: Sorry, I cant make it at 7:00.

Eddie: 5)___________________8:00 then?

Lời giải chi tiết:

Sarah: Hi Eddie!

Eddie: Hi Sarah! How 1)are you?

Sarah: Im great, thanks. And you?

Eddie: Im fine, thanks. 2)Are you free

Sarah: I think so. Why?

Eddie: 3)Can you come to my house

Sarah: Sure. Id love to. What time?

Eddie: 4)Lets meet at 7 oclock.

Sarah: Sorry, I cant make it at 7:00.

Eddie: 5)How about 8:00 then?

Sarah: 8 oclock is fine. See you then.

Sarah: 8 oclock is fine. See you then.

(Tạm dịch:

Sarah: Chào Eddie!

Eddie: Chào Sarah! Bạn khỏe không?

Sarah: Tôi rất khỏe, cảm ơn. Còn bạn?

Eddie: Tôi không sao, cảm ơn. Bạn có rảnhkhông?

Sarah: Tôi nghĩ là có. Sao thế ?

Eddie: Bạn có thể đến nhà tôi chơi không?

Sarah: Chắc chắn rồi. Tôi rất thích. Mấy giờ được?

Eddie: Chúng ta hãy gặp nhau lúc 7 giờ.

Sarah: Xin lỗi, 7 giờ thì không được rồi.

Eddie: Vậy thì 8:00 thì sao?

Sarah: 8 giờ là ổn. Hẹn gặp lại.

Sarah: Được, thế 8:00 nhé. Hẹn gặp lại.)

Video liên quan

Xem thêm:  Tải Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y
Back to top button