bài 29.5; 29.6; 29.7 trang 80, 81 sbt vật lý 11

Sử dụng lí thuyết về tiêu điểm ảnh: Tiểu điểm ảnh là điểm hội tụ của chùm tia ló khi chiếu chùm sáng song song qua thấu kính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 29.5

* Có một thấu kính hội tụ, trục chính là xy. Xét bốn tia sáng được ghi số như trên Hình 29.2.

Dùng các giả thiết trên Hình 29.2 để chọn đáp án đúng ở các câu : 29.5, 29.6, 29.7.

(Các) tia sáng nào thể hiện tính chất quang học của quang tâm thấu kính ?

A. Tia(l). B. Tia (2).

C. Hai tia (1) và (2). D. Không có.

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết: Tia sáng đi qua quang tâm thấu kính thể hiện tính chất quang học của quang tâm thấu kính.

Lời giải chi tiết:

Ta có:Tia sáng đi qua quang tâm thấu kính thể hiện tính chất quang học của quang tâm thấu kính.

Chọn đáp án: C

Bài 28.6

Tia nào thể hiện tính chất quang học của tiêu điểm ảnh ?

A. Tia (1). B. Tia (2).

C. Tia (3). D.Tia (4).

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về tiêu điểm ảnh: Tiểu điểm ảnh là điểm hội tụ của chùm tia ló khi chiếu chùm sáng song song qua thấu kính.

Lời giải chi tiết:

Ta có:Tiểu điểm ảnh là điểm hội tụ của chùm tia ló khi chiếu chùm sáng song song qua thấu kính.

=>Tia (3) thể hiện tính chất quang học của tiêu điểm ảnh

Xem thêm:  Vì sao ngày càng nhiều người chọn thuê nhà thay vì mua nhà?

Chọn đáp án: C

Bài 29.7

Tia nào thể hiện tính chất quang học của tiêu điểm vật ?

A.Tia (l) B. Tia (2).

C. Tia (3). D. Tia (4).

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết về tiêu điểm vật: Tiêu điểm vật là điểm mà chùm tia tới xuất phát từ đó sẽ cho chùm tia ló song song

Lời giải chi tiết:

Ta có:Tiêu điểm vật là điểm mà chùm tia tới xuất phát từ đó sẽ cho chùm tia ló song song

=>Tia (4) thể hiện tính chất quang học của tiêu điểm vật

Chọn đáp án: D

Video liên quan

Back to top button