bài 2, 3, 4, 5 trang 33 sgk toán 1

Bắt đầu từ số ở ô vuông đầu tiên, đếm xuôi hoặc ngược các số (dựa vào chiều mũi tên) rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 2

Điền số vào chỗ trống:

Phương pháp giải:

Đếm số lượng vật trên mỗi hình rồi điền số vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Điền dấu <; >; = thích hợp vào chỗ chấm:

8…. 9 7…..8 9……8

9…..8 8…..9 9……7

9…..9 7…..9 9……6

Phương pháp giải:

So sánh rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

8 < 9 7 < 8 9 > 8

9 > 8 8 < 9 9 > 7

9 = 9 7 < 9 9 > 6

Bài 4

Số ?

8 < …. 7 < ….. 7 < …..< 9

….> 8 ….> 7 6 < ……< 8

Phương pháp giải:

Tìm số thích hợp thỏa mãn đề bài đã cho rồi điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

8 < 9 7 < 8 ; 7 < 9 7 < 8 < 9

9 > 8 8 > 7 ; 9 > 7 6 < 7 < 8

Bài 4

Viết các chữ số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải:

Bắt đầu từ số ở ô vuông đầu tiên, đếm xuôi hoặc ngược các số (dựa vào chiều mũi tên) rồi điền số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Video liên quan

Xem thêm:  Bài thu hoạch chính trị hè 2021 tỉnh Đắk Lắk
Back to top button