Bài 19: máy thu thanh

Điôt Đ tách sóng xoay chiều thành sóng một chiều, tụ lọc bỏ thành phần tần số cao và giữ lại đường bao có tần số thấp là âm tần.

Câu 1 trang 78 SGK Công nghệ 12

Trình bày các khối cơ bản của một máy thu thanh AM.

Trả lời:

+ Khối chọn sóng : điều chỉnh cộng hưởng chọn sóng cao tần cần thu.

+ Khối khuếch đại cao tần : khuếch đại tín hiệu cao tần nhận được.

+ Khối dao động ngoại sai : Tạo sóng cao tần trong máy fd > ft sóng định thu là 465kHzhoặc 455kHz

+ Khối trộn sóng : Trộn sóng ft và fd cho ra sóng fd ft gọi sóng trung tần.

+ Khối khuếch đại trung tần : khuếch đại tín hiệu trung tần.

+ Khối tách sóng : Tách, lọc tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang trung tần.

+ Khối khuếch đại âm tần : khuếch đại tín hiệu âm tần để phát ra loa.

+ Khối nguồn : cung cấp điện cho máy.


Câu 2 trang 78 SGK Công nghệ 12

Nêu chức năng và giải thích nguyên lí làm việc của khối tách sóng trong máy thu thanh.

Trả lời:

Chức năng: Điều chỉnh cộng hưởng để lựa chọn lấy sóng cao tần thu trong vô vàn các sóng trong không gian.

Nguyên lí làm việc:Tách, lọc tín hiệu âm tần ra khỏi sóng mang trung tần.

Điôt Đ tách sóng xoay chiều thành sóng một chiều, tụ lọc bỏ thành phần tần số cao và giữ lại đường bao có tần số thấp là âm tần.

Xem thêm:  Điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2021 Bà Rịa Vũng Tàu

Video liên quan

Back to top button