Bài 19: ảnh hưởng của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường

_ Trong quá trình bảo quản, sử dụng thuốc hóa học bảo vệ thực vật cần tuân thủ quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Câu 1 trang 60 SGK Công nghệ 10

Nêu ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật.

Trả lời:

– Tác động đến mô, tế bào cây trồng gây nên hiệu ứng cháy táp lá, thân, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng nông sản.

– Diệt trừ cả sinh vật có ích làm xuất hiện quần thể sâu bệnh đột biến kháng thuốc


Câu 2 trang 60 SGK Công nghệ 10

Nêu ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến môi trường xung quanh.

Trả lời:

– Gây ô nhiễm môi trường: đất, nước

– Gây ô nhiễm nông sản

– Gây ngô độc hoặc gây bênh hiểm nghèo cho người


Câu 3 trang 60 SGK Công nghệ 10

Trình bày những hạn chế ảnh hưởng xấu của thuốc hóa học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường xung quanh.

Trả lời:

– Chỉ dùng thuốc hóa học bảo vệ thực vật khi dịch hại tới ngưỡng gây hại

_ Sử dụng các loại thuốc có tính chọn lọc cao, phân hủy nhanh trong môi trường.

_ Sử dụng đúng thuốc, đúng thời hạn, đúng nồng độ và liều lượng.

_ Trong quá trình bảo quản, sử dụng thuốc hóa học bảo vệ thực vật cần tuân thủ quy định về an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

Xem thêm:  Mẫu bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh đề nghị thanh toán

Video liên quan

Back to top button