Bài 14: thực hành bón phân thúc cho cây ăn quả – Thực hành bài trang SGK Công Nghệ

Cuốc thành rãnh hoặc hố nhỏ với kích thước tuỳ theo độ sâu của rễ ở vị trí bón phân. Thông thường rãnh rộng 10 -20 cm, sâu 15-30 cm.

Thực hành bài 14 trang 66 SGK Công Nghệ 9 – Trồng cây ăn quả

I. DỤNG CỤ VÀ VẬT LIỆU

Cuốc, rổ, thúng, cân.

Bình tưới nước.

Phân hữu cơ đã ủ hoai.

Phân hóa học.

II. QUY TRÌNH THỰC HÀNH

Bước 1: Xác định vị trí bón phân

Chiếu theo hướng thẳng đứng của tán cây xuống đất. Đó là vị trí thường bón phân cho cây ăn quả.

Bước 2: Cuốc rãnh hoặc đào hố bón phân

Cuốc thành rãnh hoặc hố nhỏ với kích thước tuỳ theo độ sâu của rễ ở vị trí bón phân. Thông thường rãnh rộng 10 -20 cm, sâu 15-30 cm.

Bước 3: Bón phân vào rãnh hoặc hố và lấp đất.

– Rải phân chuồng trộn lẫn với phân hoá học vào rãnh hoặc hố.

– Lấp đất kín.

Bước 4: Tưới nước

Tưới nước vào rãnh hoặc hố đã bón phân.

III.ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Video liên quan

Xem thêm:  Kỹ thuật nuôi và phòng bệnh cho rùa thịt
Back to top button