Bài 13: vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Cơ cấu ngành dịch vụ bao gồm: dịch vụ tiêu dùng (thương nghiệp, dịch vụ, sửa chữa, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ cá nhân, cộng đồng), dịch vụ sản xuất (giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, tài chính, tín dụng, kinh doanh tài sản, tư vấn), dịch vụ công cộng (KHCN, giáo dục , y tế, văn hóa, thể thao, quản lí nhà nước, đoàn thể và bảo hiểm bắt buộc).

Dựa vào hình 13.1 (SGK trang 48). Hãy nêu cơ cấu ngành dịch vụ

Trả lời:

Cơ cấu ngành dịch vụ bao gồm: dịch vụ tiêu dùng (thương nghiệp, dịch vụ, sửa chữa, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ cá nhân, cộng đồng), dịch vụ sản xuất (giao thông vận tải, bưu chính viễn thông, tài chính, tín dụng, kinh doanh tài sản, tư vấn), dịch vụ công cộng (KHCN, giáo dục , y tế, văn hóa, thể thao, quản lí nhà nước, đoàn thể và bảo hiểm bắt buộc).


Cho ví dụ chứng minh rằng nên kinh tế càng phát triển thì các hoạt động dịch vụ càng trở nên đa dạng.

Trả lời:

Kinh tế càng phát triển thì các hoạt động dịch vụ càng trở nên đa dạng:

– Trước đây, kinh tế chưa phát triển, các loại hình và các phương tiện giao thông kém phát triển, ngày nay, kinh tế phát triển, các loại hình và phương tiện giao thông trở nên đa dạng, phong phú , khá phổ biến (ô tô , máy bay…)

– Hiện nay, đã xuất hiện và phát triển nhiều loại hình dịch vụ mới: nhà đất, chứng khoán, du lịch, vui chơi giải trí, tư vấn,…

Xem thêm:  Mặt bằng giá căn hộ cao cấp tại Hà Nội hiện nay thế nào?

Dựa vào kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thân, hãy phân tích vai trò của ngành bưu chính viễn thông trong sản xuất và đời sống.

Trả lời:

– Trong sản xuất dịch vụ: bưu chính viễn thông phục vụ thông tin kinh tế giữa các nhà kinh doanh, các cơ sở sản xuất, dịch vụ, giữa nc ta với thế giới bên ngoài,

– Trong đời sống: Ngành bưu chính viễn thông đảm bảo chuyển thư từ, bưu phẩm, điện báo và nhiều dịch vụ khác; đảm bảo thông suốt thông tin trong cứu hộ, cứu nạn, ứng phó vs thiên tai,


Dựa vào hình 13.1 (SGK trang 48), tính tỉ trọng của các nhóm dịch vu tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ công công và nêu nhận xét.

Trả lời:

– Tính tỉ trọng: Dịch vụ tiêu dùng (51%), dịch vụ sản xuất 26,8%, dịch vụ công cộng 22,2%.

– Nhận xét:

+ Cơ cấu ngành dịch vụ đa dạng.

+ trong cơ cấu ngành dịch vụ, chiếm tỉ trọng cao nhất là dịch vụ tiêu dùng và thấp nhất là dịch vụ công cộng.


Tại sao các hoạt động dịch vụ ở nước ta phân bố không đều? (sgk trang 4)

Trả lời:

+ Phân bố các hoạt động dịch vụ phụ thuộc chặt chẽ vào sự phân bố của các đối tượng có nhu cầu về dịch vụ như dân cư, các cơ sở sản xuất, kinh doanh

+ Ở nước ta, phân bố dân cư, mạng lưới đô thị, các trung tâm công nghiệp phân bố không đồng đều trên lãnh thổ, tập trung nhiều ở vùng đồng bằng và ven biển, nên phân bố các hoạt động dịch vụ cũng không đều trên lãnh thổ.

Xem thêm:  Vì sao giá BĐS khu Tây Sài Gòn tăng giá?

Bài 1 trang 50 sgk địa lí 9

1. Dựa vào nội dung bài học, em hãy lập sơ đồ các ngành dịch vụ theo mẫu dưới đây:

Trả lời


Bài 2:Lấy ví dụ chứng minh rằng ở đâu đông dân thì ở đó tập trung nhiều hoạt động dịch vụ ?

Lời giải:

Các thành phố lớn, thị xã, các vùng đồng bằng là nơi tập trung đông dân cư, nên có nhiều hoạt động dịch vụ. Ngược lại ở các vùng núi, dân cư thưa thớt, hoạt động dịch vụ còn nghèo nàn.

Ở các đô thị lớn, đong dân ﴾tp Hồ Chí Minh, Hà Nội..﴿ tập trung nhiều lĩnh vực dịch vụ hơn các đô thị nhỏ, ít dân.


Bài 3 trang 50 sgk địa lí 9

3. Tại sao Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất và đa dạng nhất ở nước ta?

Trả lời.

Hà Nội và Thành phố Hồ Chú Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất ở nước ta vì:

+ Là hai thành phố đông dân nhất nước ta.

+ Là hai trung tâm kinh tế lớn, hai đầu mối giao thong vận tải lớn nhất của cả nước.

Video liên quan

Back to top button