Bài 11: thực hành – lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc

Bước 4: Đóng điện và đo điện áp một chiều ra khi có tụ lọc và khi không có tụ lọc, ghi kết quả vào mục 3 bản báo cáo thực hành theo mẫu.

Thực hành: Lắp mạch nguồn chỉnh lưu cầu có biến áp nguồn và tụ lọc trang 51 SGK Công nghệ 12

+ Giới thiệu mục tiêu tiết học :

– Lắp được các linh kiện điện tử lên bo mạch thử theo đúng sơ đồ nguyên lí ở hình 9.1 SGK.

+ Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành :

Bước 1: Kiểm tra loại tốt xấu và phân biệt điện cực của 4 điôt tiếp mặt.

Bước 2: Bố trí linh kiện lên bo mạch thử theo sơ đồ nguyên lí hình 9.1.

Bước 3: GV kiểm tra mạch lắp ráp.

Bước 4: Đóng điện và đo điện áp một chiều ra khi có tụ lọc và khi không có tụ lọc, ghi kết quả vào mục 3 bản báo cáo thực hành theo mẫu.

Cấp nguồn cho chạy máy thu thanh và rút ra nhận xét, kết luận.

+ Phân dụng cụ cho các nhóm : Các nhóm nhận và kiểm tra số lượng dụng cụ.

Video liên quan

Xem thêm:  Xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường cấp tiểu học nhằm những mục đích gì?
Back to top button