3/4 giờ bằng bao nhiêu giây

3 năm bằng bao nhiêu tháng

2,5 năm bằng bao nhiêu tháng

5 năm rưỡi bằng bao nhiêu tháng

3 phần 4 ngày bằng bao nhiêu giờ

4 giờ bằng bao nhiêu phút

1 phần 4 giờ bằng bao nhiêu phút

2,8 phút 30 bao nhiêu giây

2 phần 3 giờ bằng bao nhiêu phút

Được cập nhật 26 tháng 6 lúc 10:43

3 năm = 36 tháng

2,5 năm = 30 tháng

5 năm rưỡi = 66 tháng

3 phần 4 ngày = 18 giờ

4 giờ = 240 phút

1 phần 4 giờ = 15 phút

2,8 phút 30 giây = 198 giây

2 phần 3 giờ = 40 phút.

k mik nha, mik làm đúng đó. 100%

3 năm = 36 tháng

2,5 năm = 30 tháng

5 năm rưỡi = 66 tháng

3 phần 4 ngày = 18 giờ

4 giờ = 240 phút

1 phần 4 giờ = 15 phút

2,8 phút 30 giây = 198 giây

2 phần 3 giờ = 40 phút

3 năm = 36 tháng

2,5 năm = 30 tháng

5 năm rưỡi = 66 tháng

3 phần 4 ngày = 18 giờ

4 giờ = 240 phút

1 phần 4 giờ = 15 phút

2,8 phút 30 = 198 giây

2 phần 3 giờ = 40 phút

HỌC TỐT NHA !

20/9 giờ bằng bao nhiêu phút?

2/3 giờ bằng bao nhiêu phút?

3/5 giờ bằng bao nhiêu phút?

20/9 giờ bằng 400/3 phút

2/3 giờ bằng 40 phút

3/5 giờ bằng 36 phút

(frac{20}{9}h=frac{400}{3}’=133,3′)

(frac{2}{3}h=40′)

(frac{3}{5}h=36′)

2/ 40Phút

3/ 36Phút

HT!~!

4/3 giờ bằng bao nhiêu giờ bao phút

Được cập nhật 19 tháng 3 2018 lúc 23:59

4/3 giờ = 80 phút nhé bạn, mk lấy 4/3 x 60 là ra

< kbạn vs mk nhé>

bằng 1 giờ 20 phút

1 giờ 20 phút

3 giờ 17 phút bằng bao nhiêu phút

3/5 thế kỷ bằng bai nhiêu năm

Xem thêm:  Mẫu sổ văn bản đến - Sổ theo dõi văn bản đến

9 phút 35 giây bằng bao nhiêu giây

5/6 giờ bằng bao nhiêu phút

Được cập nhật 21 tháng 4 lúc 11:45

3 giờ 17 phút=197 phút

3/5 thế kỉ=60 năm 35

9 phút 35 giây=575 giây

5/6 giờ =50 phút

3 giờ 17 phút =197 phút

3/5 thế kỉ =60 năm

9 phút 35 giây= 570 giây

5/6 giờ=50 phút

kết bạn với mình nha!!!!!!!!!!!

10 giờ 25 phút / 4 bằng bao nhiêu giờ bao nhiêu phút

Được cập nhật 27 tháng 6 lúc 20:40

156,25 phút

tớ hỏi bao nhiêu giờ bao nhiêu phút mà

Trả lời: 2 giờ 36,25 phút

3/4 giờ bằng bao nhiêu phút

3/4 giờ = 60* 3/4 = 45 phút

(* là nhân )

hoen la giđố các bạn biết đấy

bằng bao nhiêu phút vậy

Cho mình hỏi, cái này chắc dễ thôi nè, nó có liên quan đến youtube thì mik là 1 youtuber nhưng chưa tính được những thứ này, nếu bạn nào có trả lời hộ mik thì mong các bạn đó ủng hộ mình luôn nhé, mik sẽ trả lại các bạn neus các bạn bình luận video của mình, cảm ơn các bạn rất nhiều!

1. 10000 phút bằng bao nhiêu giờ?

2. 20000 phút bằng bao nhiêu giờ?

3. 30000 phút bằng bao nhiêu giờ?

4. 35583 phút bằng bao nhiêu giờ?

5. 24 ngày 7 giờ là bao nhiêu giờ?

6. Mấy phút bằng 4000 giờ?

Được cập nhật 16 tháng 5 lúc 17:45

1/  166,6666667

2/  333,3333333

3/   500

4/   593,05

5/   583

6/   240000

Xem thêm:  Luyện từ và câu - tuần 7 trang 28 vở bài tập (vbt) tiếng việt lớp 2 tập 1

1.  166,67

2.   333,3

3.   500

4.   593,05

5.   583

6.   240000

nha cậu

2 và 3 phần 4 giờ bằng bao nhiêu phút

Được cập nhật 7 tháng 5 lúc 13:31

1 giờ =60 phut

2 phần 4 giờ= 60:4×2=30 (phút)

3 phần 4 giờ =60:4×3=45 (phút)

bây giờ là 3 giờ hơn kim giờ cách kim phút 4 khoảng phút.Hỏi bây giờ là bao nhiêu giờ bao nhiêu phút

đooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo                                                  nguuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

3 giờ 15 phút bằng bao nhiêu giờ

Được cập nhật 11 tháng 6 lúc 15:33

3 giờ 15 phút

= 3,25 giờ

Vậy 3 giờ 15 phút = 3,25 giờ

khôn phết

mình mà

Back to top button