2002 14 tuổi là năm bao nhiêu

Mấy tuổi học lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12? Theo luật phổ cập giáo dục của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì độ tuổi đi học được tính như sau:

Cấp 1: Tiểu học cơ sở

 • 6 tuổi học lớp 1
 • 7 tuổi học lớp 2
 • 8 tuổi học lớp 3
 • 9 tuổi học lớp 4
 • 10 tuổi học lớp 5

Cấp 2: Trung học cơ sở

 • 11 tuổi học lớp 6
 • 12 tuổi học lớp 7
 • 13 tuổi học lớp 8
 • 14 tuổi học lớp 9

Cấp 3: Trung học phổ thông

 • 15 tuổi học lớp 10
 • 16 tuổi học lớp 11
 • 17 tuổi học lớp 12

Ngoài ra, cũng có thể áp dụng công thức tính năm sinh theo lớp như sau:

Năm sinh = Năm hiện tại  ( Lớp muốn tìm + 5)

Ví dụ: Lớp 11 sinh năm bao nhiêu? 2020  ( 11 + 5 ) = 2004

Bảng tính năm sinh, tuổi theo lớp 2021

Năm sinh Số tuổi Học lớp
Năm 2015 6 tuổi Lớp 1
Năm 2014 7 tuổi Lớp 2
Năm 2013 8 tuổi Lớp 3
Năm 2012 9 tuổi Lớp 4
Năm 2011 10 tuổi Lớp 5
Năm 2010 11 tuổi Lớp 6
Năm 2009 12 tuổi Lớp 7
Năm 2008 13 tuổi Lớp 8
Năm 2007 14 tuổi Lớp 9
Năm 2006 15 tuổi Lớp 10
Năm 2005 16 tuổi Lớp 11
Năm 2004 17 tuổi Lớp 12

Dr. Khỏe   Leave a Comment

Xem thêm:  Miêu tả trò chơi trốn tìm
Back to top button