10 mục tiêu tổng quát trong Chương trình

Tại Hội nghị lần thứ 2 Khóa X, theo sự đề xuất, trao đổi và đóng góp của các thành viên Ban chấp hành Hội KTS Việt Nam Khóa X, hội nghị đã đi đến thống nhất trong các Chương trình – Kế hoạch hoạt động của Hội với 10 mục tiêu tổng quát chính.

Tại hội nghị, Chủ tịch Hội – TS.KTS Phan Đăng Sơn đã trình bày báo cáo Chương trình -Kế hoạch hoạt động của Hội Kiến trúc sư Việt Nam toàn khóa X với 10 mục tiêu tổng quát. Trong đó có 05 nhiệm vụ được xem là trọng tâm thực hiện. 

Toàn thể các thành viên Ban điều hành đã thảo luận, phản biện, đóng góp ý kiến và đi đến thống nhất các nội dung trong Chương trình – Kế hoạch hoạt động của Hội KTS Việt Nam Khóa X (Nhiệm kỳ 2020-2025) như sau.

    Góp phần đưa Luật Kiến trúc vận hành thực chất và đầy đủ trong lĩnh vực đầu tư xây dựng tại Việt Nam. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Chủ động trong tạo lập môi trường hành nghề phù hợp với luật pháp, công bằng, bình đẳng và thông thoáng cho KTS ở thị trường Việt NamKết nối – Gắn bó – Hợp tác hiệu quả với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội trên cơ sở chủ động của Hội các cấp nhằm tạo ra mối liên kết bền vững giữa giới Kiến trúc và các nhà đầu tư, các tổ chức doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng khu vực ngoài nhà nước. Đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ.Công tác Kiến trúc sư trẻ: Đây là nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Đẩy mạnh không ngừng một cách kịp thời, hiệu quả, đa dạng và phong phú. Tạo lập được sự gắn bó giữa các thế hệ, tiếng nói chung, cùng con đường, trên cơ sở đồng hành và thấu hiểu. Xác định rõ lực lượng KTS trẻ đóng vai trò quyết định cho phát triển kiến trúc nước nhà hiện tại và tương lai.Công tác đối ngoại: Chủ động, tận tụy và kiên trì xây dựng mối quan hệ có hiệu quả với chính quyền và cơ quan chuyên ngành các cấp. Phối hợp thường xuyên với các  liên hiệp hội, hội nghề nghiệp liên quan đến cơ sở chủ động tạo lập chương trình cùng hoạt động. Các mối quan hệ quốc tế được chú trọng toàn diện các mặt một cách chủ động. Nội dung này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ. Công tác tài chính: Trong điều kiện kinh phí được cấp ngày càng eo hẹp và có thể đi đến chấm dứt hoàn toàn. Tự chủ nguồn thu cần đặt ra để giải quyết tích cực hiệu quả từng năm. Phấn đấu theo các hướng như: Tìm nguồn từ các phối kết hoạt động với các tổ chức, doanh nghiệp; tổ chức lập đăng ký và nghiên cứu hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; hoạt động của các tổ chức Hội tiến dần đến tự chủ tối đa; tìm kiếm các nguồn tài trợ trên cơ sở hai bên cùng có lợi, tìm kiếm từ các nguồn khác. Đây cũng xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ.Phấn đấu nâng cao chất lượng tư vấn sáng tạo mang tính chuyên nghiệp cao trong hành nghề kiến trúc. Đóng góp được nhiều công trình thiết kế xây dựng giá trị cho nước nhà. Chú trọng toàn diện đồng bộ trong giải pháp triển khai (quy hoạch, công trình, nội ngoại thất, cảnh quan). Tập trung hiện thực hóa có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới và các đô thị đang hình thành. Góp phần nâng cao chất lượng quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch không gian, khối nét kiến trúc. Công tác lý luận – phê bình gắn liền với sáng tạo kiến trúc và phản biện kịp thời, thực chất, có tác dụng cụ thể vào phát triển kiến trúc từng phần và kiến trúc chung của đất nước. Liên kết chặt chẽ, hài hòa trong công tác lý luận – phê bình – phản biện từ Trung ương Hội đến địa phương. Củng cố, làm rõ thành phần định tính và định lượng trong xu hướng kiến trúc “Hiện đại gắn kết với đậm đà bản sắc dân tộc”; kiến trúc xanh; kiến trúc cộng đồng. Công tác nghiên cứu khoa học – đào tạo – hội thảo mang tính thực tiễn cao: Xem trọng nghiên cứu ứng dụng. Hội thảo đa thành phần, liên kết, lan tỏa rộng trong và ngoài giới nghề. Tăng cường công tác phát triển nghiệp liên tục, gắn kết với nhu cầu xã hội, phổ cập rộng rãi và linh hoạt về hình thức. Truyền thông kiến trúc: Tổ chức lại trên cơ sở đổi mới mô hình. Khai thác được tiềm năng thực sự, biến thành hiệu quả cân bằng về vật chất lẫn tinh thần. Mục tiêu quan trọng nhất là đóng vai trò chủ đạo trong việc tìm được tiếng nói chung, cùng hướng về lĩnh vực kiến trúc một cách tự nguyện và bền vững từ giới chức lãnh đạo, tổ chức chính quyền, doanh nghiệp doanh nhân, quần chúng với giới kiến trúc sư để đem lại hiệu quả nghề nghiệp và kinh tế, tiến tới toàn khối tự chủ kinh phí hoạt động.Công tác xây dựng Hội: Hoàn thiện bộ máy các tổ chức Hội trên cơ sở rà soát tổng thể chặt chẽ, kỹ lưỡng về pháp lý. Linh hoạt, sáng tạo về hoạt động để các cấp Hội tiếp tục phát huy là ngôi nhà chung của KTS, giới văn nghệ sĩ, giới chuyên gia. Tăng cường đồng hành thường xuyên, liên tục, cùng sẻ chia giữa Hội Trung ương và các Hội thành viên. 
Xem thêm:  Đồ án: Bảo tàng lịch sử - văn hoá biển đảo Việt Nam / Bùi Viết Huy - ĐH Kiến trúc Tp.HCM

KTS Nguyễn Tấn Vạn – Nguyên chủ tịch Hội KTS Việt Nam

KTS Nguyễn Tấn Vạn – Nguyên chủ tịch Hội KTS Việt Nam đóng góp ý kiến “Kế hoạch đã đề ra, bây giờ vấn đề quan trọng là triển khai như thế nào. Chuyên nghiệp càng nhiều thì tác phẩm càng tốt, khi đó vấn đề bản sắc mới được giải quyết. Nếu giới anh em KTS hành nghề vẫn còn chưa ổn định thì khó để cùng tạo nên bản sắc. 

Tôi rất nghi ngờ hiệu quả của Luật kiến trúc sẽ được như chúng ta mong muốn, những điều mà chúng ta lâu nay đang trăn trở xây dựng. Dù vậy, chúng ta phải đấu tranh, phải tranh luận để đưa được luật vào thực tế. Từ đó, anh em mới hành nghề ổn định, trong sáng, thuận lợi, giảm bớt việc chạy theo lợi nhuận, không để chủ đầu tư cầm tay vẽ. Tôi đề nghị hàng năm chúng ta xem khi luật này đưa vào thực tiễn thì cần theo dõi cuộc sống hành nghề của anh em có tốt hơn không, hay vẫn như cũ hoặc thậm chí tiêu cực đi. Bên cạnh đó, chúng ta phải phổ cập việc đào tạo, anh em đuối cái gì thì đào tạo bổ sung cái đó. Cuối cùng là mở rộng và thúc đẩy hoạt động tại các Hội cơ sở, tập hợp nhiều KTS hơn, tôn vinh Kiến trúc chúng ta lên.“

Ông Vũ Minh Nhựt – Vụ trưởng vụ Văn hóa – Văn nghệ

Xem thêm:  3 năm phát triển công nghệ Kính Thông Minh của Goldsunvina

Ông Vũ Minh Nhựt – Vụ trưởng vụ Văn hóa – Văn nghệ “Tôi nể phục và đánh giá rất cao 10 mục tiêu tổng quát của Hội KTS năm 2020. Tuy nhiên, xây dựng Kiến trúc hiện đại gắn liền với đậm đà bản sắc dân tộc có phải là mục tiêu chiến lược của Hội KTS Việt Nam. Việc Kiến trúc đậm đà bản sắc dân tộc là 1 bản sắc riêng, không chỉ dừng ở lý luận phê mình mà nó phải là mục tiêu hoạt động của Kiến trúc nước nhà. Ông Vũ Minh Nhật – Vụ trưởng vụ văn hóa văn nghệ”.

KTS Nguyễn Văn Siêu -An Giang

KTS Nguyễn Văn Siêu “Khi nghe các anh bàn về luật kiến trúc, tôi rất là tâm đắc. Làm sao để Luật kiến trúc đi vào đời sống, xây dựng kiến trúc đậm đà bản sắc dân tộc. Hiện nay, đang có nhiều đồ án chưa được duyệt, rất là chờ những hướng giải quyết từ Bộ xây dựng. Rất vui mừng rằng Hội đồng Kiến trúc của chúng ta năm nay có 19 người, vậy thì phải đẩy mạnh vai trò của Hội Kiến trúc mang tính pháp lý, làm động lực cho anh em KTS phát triển.”

KTS Nguyễn Văn Tất

KTS Nguyễn Văn Tất: “Toàn bộ các mục tiêu hoạt động buổi sáng đưa ra rất đầy đủ. Hoạt động của chúng ta rất nhiều, nhưng hiệu quả tổng hợp của nó như thế nào mới là vấn đề quan trọng hơn. Chúng ta gồm 1 loạt công việc cụ thể về 1 nhóm thành viên Trung ương. Đơn cử như Trang tạp chí kiến trúc và kienviet.net không có hoạt động nào chung với nhau.”

KTS Phạm Khánh Toàn

KTS Phạm Khánh Toàn: “Về hành nghề kiến trúc ở các nước, đặc biệt là các nước Đông Nam Á có 1 danh mục dịch vụ trung tâm và ban hành từ rất lâu và vẫn đang áp dụng. Cái dịch vụ kiến trúc hiện nay chúng ta đang quan niệm riêng theo cách Việt Nam. Giờ chúng ta đang cần hội nhập. Các văn bằng pháp luật soạn cho ngành xây dựng việt nam vẫn chưa tiếp cận với thế giới. Các khái niệm, ý tưởng và tiền thiết kế phải được đưa vào hợp đồng, luật hóa cái phí này, để Nhà đầu tư có trách nhiệm với việc mời KTS tư vấn.”

KTS Hồ Chí Quang

KTS Hồ Chí Quang: “Kiến trúc mặc dù đi tiên phong nhưng không thể tách rời khỏi xây dựng. Luật xây dựng vừa qua đã bỏ 1 loạt các nghị định là rào cản phát triển. Tất cả những gì mà có lợi cho người dân, có lợi cho kinh tế xã hội thì đều nên được thực hiện. Về việc áp dụng luật kiến trúc, có những vấn đề chúng ta chưa giải quyết  được ngay, bởi vì lộ trình di sản của các thế hệ đi trước. Chúng ta sẽ điều chỉnh hằng năm, không thể thay đổi ngay được…“

Xem thêm:  Nhà sách Hải An - "Atlantis" tri thức giữa lòng Sài thành

KTS Đỗ Thanh Tùng

KTS Đỗ Thanh Tùng “Một nhiệm kỳ mà thực hiện được 2 3 gạch đầu dòng nhiệm vụ thì đó là 1 thành công rực rỡ rồi. Tuy nhiên, Hội cần làm những việc mang tính định hướng. Để làm được những công trình lớn mang đậm đà bản sắc dân tộc thì cần có lộ trình từng bước. Ngay từ sinh viên đang đào tạo phải hiểu rằng thế nào là bản sắc. Bên cạnh đó, đầu vào nghiên cứu hiện nay đều là con số, nhưng thiếu đánh giá trước, nghiên cứu trước, thiếu điều tra về địa lý, môi trường, văn hóa, người dân bản địa. Khi chúng ta làm quy hoạch chúng ta lại không có những dữ liệu đầu vào đó thì rất khó để làm đúng làm tốt.”

Lưu Đức Cường – Viện trưởng viện Quy hoạch

PGS.TS.KTS Lưu Đức Cường – Viện trưởng viện Quy hoạch “Một lý do chính để anh em KTS gia nhập Hội đó chính là được Hội bảo vệ quyền lợi. Theo tôi thấy, phải có cam kết của các chi Hội thuộc Hội tuyệt đối không hạ giá trên 20%. Việc thiết kế concept đang không nằm trong các văn bản quy định của pháp luật, vì vậy chủ đầu tư thường không trả phí cho concept mà KTS đưa ra. Thiết kế cảnh quan cũng không có quy định rõ ràng, đây là thị trường rất tiềm năng nhưng giá cả thị trường không có sự thống nhất rõ ràng. Do đó, cần có luật về chi phí xây dựng và tư vấn concept cho KTS. Không thể để chất xám của chúng ta bị bỏ rẻ.“

TS.KTS Phan Đăng Sơn phát biểu tổng kết hội nghị

TS. KTS Phan Đăng Sơn phát biểu tổng kết hội nghị “Các chương trình hoạt động của nhiệm kỳ X cơ bản đã được các đồng chí nhất chí. Chúng ta đã xác định được trọng tâm hoạt động của nhiệm kỳ và dự kiến vào năm 2023 là năm có nhiều sự kiện hội tụ. Đề nghị Ban chấp hành, chúng ta thống nhất và giao cho thường vụ Hội và lãnh đạo Hội sẽ xây dựng các nội dung chi tiết. Tại báo cáo của ban chấp hành lần này, chúng ta cũng sẽ lắng nghe các ý kiến của Đại biểu và bổ sung phần định hướng mang tính dài hạn hơn.”

Hội nghị lần 2 Khóa X của Ban chấp hành Trung ương Hội KTS Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội nghị nêu cao tính thực tiễn và đậm đà bản sắc dân tộc trong các Kiến trúc hiện nay. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thể hiện quyết tâm xây dựng Luật kiến trúc, góp phần phát triển giới nghề nói riêng và Kiến trúc nước nhà nói chung.

Source: kienviet.net

Back to top button