10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022

Bộ đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022 gồm 10 đề thi, giúp các em học sinh lớp 6 luyện tập thành thạo các bài giải. Qua đó, các bạn sẽ nắm được cấu trúc đề thi, các dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi học kì 2.

Năm học 2021-2022, lớp 6 được chia thành 3 bộ sách Nối kiến ​​thức với cuộc sống, Cánh diều và Chân trời sáng tạo, các em có thể tham khảo đề thi theo sách mới để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Thông tin chi tiết mời các bạn tải về miễn phí:

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 – Câu 1

Bài 1: Làm phép tính: (3 điểm)

một) phân số {2} {3} -frac {5} {7}.  phân số {14} {25}

b) -frac {2} {5} .frac {5} {8} + frac {5} {8} .frac {3} {5}

c)25% -1frac {1} {2} + 0.5.frac {12} {5}

Bài 2: Tìm x, biết: (3 điểm)

một) x + frac {1} {2} = frac {3} {4}

b) frac {4} {5} .x = frac {4} {7}

c) 8x = 7,8x +25

Bài 3: (2 điểm) Sách dày 36 trang. Ngày thứ nhất An đọc được 4/9 trang sách. Ngày thứ hai, An đọc tiếp 50% số trang còn lại. Còn bao nhiêu trang của cuốn sách chưa đọc?

Bài 4: Cho hai tia OB và OC nằm trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.

a) Tia OB có nằm giữa hai tia OA và OC không? Tại sao? (0,5đ)

b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Tại sao? (1ngày)

c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC. Tính (0,5đ)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 – Câu 2

Mục 1: Thực hiện phép tính: (3 điểm)

một) phân số {7,9 - 14} {3 - 17}

b) 0,25.2frac {1} {3} .30.0.5.frac {8} {45}

c) frac {9} {25} .frac {5} {8} + frac {9} {23} .frac {3} {8} - frac {9} {23}

Bài 2: Tìm x, biết: (3pts)

một) frac {1} {2} -left (frac {2} {3} cdot x-frac {1} {3} right) = frac {2} {3}

b) phân số {3} {x + 5} = 15%

Bài 3: Tính hợp lý tổng thể sau: (1 điểm)

A = frac {1} {1.2} + frac {1} {2.3} + frac {1} {3.4} + ldots + frac {1} {49.50}

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có cạnh chứa tia At, vẽ góc tAx = 75o và tay = 150o (3đ)

a) Tia nào trong 3 tia Ax, Ay, At nằm giữa hai tia còn lại? Tại sao?

b) Tính góc xAy?

c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy không? Tại sao?

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 – 3

Bài 1: (1pt) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:

một) 1frac {5} {8}3frac {1} {4}

b) 12,5 và 2,5

Bài 2: (3 điểm) Thực hiện phép tính:

một) left (4frac {1} {9} + 3frac {1} {4} right) cdot2frac {1} {4} + 2frac {3} {4}

b) 1 + left (frac {9} {10} -frac {4} {5} right): 3frac {1} {6}

c) (-7+ | 13 |) - (13- | -7 | -25) - (25+ | -10 | -9)

bài 3: (3 điểm) Tìm x, biết:

một) 2x + frac {1} {4} = frac {3} {2}

b) (x-5) -frac {1} {3} = frac {2} {5}

c) (4,5-2x): frac {3} {4} = 1frac {1} {3}

Bài 4: (1 pt) 75% một mảnh dài 45m. Người ta cắt nó phân số {3} {5} mảnh quần áo. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?

Bài 5: (2pt) Vẽ hai góc phụ nhau x mũ {O} yy hat {O} z vậy nên x mũ {O} y = 60 ^ {khoanh}

a) Tính toán y hat {O} z
b) Vẽ Ot là tia phân giác của y hat {O} zOy là tia phân giác của x mũ {O} t không? Tại sao?

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 – lớp 4

Bài 1Tính: (3 điểm)

một) frac {-5} {18} + frac {5} {9} -frac {11} {36}

b) frac {-39} {44}: 1frac {2} {11}

c) frac {-7} {11} cdotfrac {11} {19} + frac {-7} {11} cdotfrac {8} {19} + frac {-4} {11}

Bài 2: Tìm x, biết: (2pts)

một) x + frac {2} {5} = - frac {11} {15}

b) left (x-frac {7} {18} right) cdotfrac {18} {29} = - frac {12} {29}

bài 3: Cuối học kỳ II, lớp 6B có ​​35 học sinh, gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh giỏi bằng 40% tổng số học sinh của lớp. Số học sinh Khá bằng nhau phân số {9} {7}số học sinh năng khiếu. Tính số học sinh trung bình của lớp 6B? (2ngày)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng giáp với đường thẳng chứa tia Ox, vẽ các tia OC và OD sao cho x mũ {O} C = 63 ^ {0}x mũ {O} D = 126 ^ {khoanh} (3đ)

a) Tia nào trong 3 tia Ox, OC, OD nằm giữa 2 tia còn lại? Tại sao?
b) Tính toán Trò chuyện {O} D
c) Tia OC có phải là tia phân giác của.? Trò chuyện {O} D không? Tại sao?

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 – 5

Bài 1: Rút gọn mẫu số và sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần (1,5 điểm):

frac {3} {- 8}; frac {-7} {12}; frac {2} {3}; frac {5} {6}

Bài 2: Tìm a, b biết (1pt):

frac {a} {27} = frac {-5} {9} = frac {-45} {b}

bài 3: Tính (1 điểm):

75% + 1,1: left (frac {2} {5} -1 frac {1} {2} right) -left (frac {1} {3} right) ^ {2}

Bài 4: Tìm x (1,5đ)

một) 1,5 + 1frac {1} {4} x = frac {2} {3}

b) left (2.7x-1frac {1} {2} xright): frac {2} {7} = frac {-21} {4}

Bài 5: Tính hợp lí (1 điểm):

frac {12} {19} cdotfrac {7} {15} cdotfrac {-13} {17} cdotfrac {19} {12} cdotfrac {17} {13}

Bài 6: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, biết phân số {2} {3} chiều dài bằng chiều rộng (2 điểm)

a) Tính chiều dài khu vườn
b) Biết rằng 60% diện tích khu vườn là để trồng hoa màu, phần còn lại là để đào ao thả cá. Tính diện tích của cái ao.

Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho một cái mũ {O} x = 150 ^ {circle}b mũ {O} y = 60 ^ {khoanh}

a) Tính toán một cái mũ {O} y? (1ngày)
b) Chứng tỏ: Oa là tia phân giác của y hat {O} b (1ngày)

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 6 – lớp 6 |

Bài 1: (1pt) Đơn giản hóa phân số:

một) frac {2. (- 13) .9 .10} {(- 3) cdot 4 cdot (-5) cdot 26}

b) phân số {15,8 + 15,4} {12,3}

Bài 2: (3pt) Tìm x, biết:

một) 3frac {1} {3} x + 16frac {3} {4} = - 13,25

b) frac {x} {3} -frac {10} {21} = frac {-1} {7}

c) x-25% x = phân số {1} {2}

d) frac {-5} {6} + frac {8} {3} + frac {-29} {6} le xlefrac {-1} {2} + 2 + frac {5} {2}

bài 3: (1,5 điểm) Tính hợp lý:

A = left (frac {-4} {5} + frac {4} {3} right) + left (frac {-5} {4} + frac {14} {5} right) -frac {7} {3 } phần tư

B = frac {8} {3} cdotfrac {2} {5} cdotfrac {3} {8} cdot10cdotfrac {19} {92} quad

C = frac {-5} {7} cdotfrac {2} {11} + frac {-5} {7} cdotfrac {9} {14} + 1frac {5} {7}

Bài 4: (2pt) Tính giá trị của biểu thức:

một) (-3,2) cdotfrac {-15} {64} + left (0,8-2frac {4} {15} phải): 1frac {23} {24}

b) 1frac {13} {15} 3cdot (0,5) ^ 2cdot3 + left (frac {8} {15} -1frac {19} {60} right): 1frac {23} {24}

Bài 5: (1,5đ) Lan đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày đầu tiên đọc phân số {1} {4} số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại. Vào ngày thứ ba, hãy đọc 90 trang cuối cùng. Cuốn sách đó có bao nhiêu trang?

Bài 6: (0,5đ) Cho hai góc phụ nhau x mũ {O} yy hat {O} t. Biết rôi x mũ {O} y = 150 ^ {khoanh}. Tính toán các phép đo y hat {O} t.

Bài 7: (1.5đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC sao cho Một cái mũ {O} B = 120 ^ {khoanh}, Một cái mũ {O} C = 105 ^ {khoanh}

a) Tia nào trong ba tia OA, OB, OC nằm giữa hai tia còn lại? Tại sao?
b) Tính toán B hat {O} OVER
c) Gọi OM là tia phân giác của góc B hat {O} OVER. Tính số đo của Một chiếc mũ {O} CODE.

…………………….

Nhấn Tải xuống để tải toàn bộ đề thi vào lớp 6 môn toán.

Nội dung trên đây,admin Abcland.Vn đã tổng hợp và gửi tới bạn đọc chi tiết về chủ đề “10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022❤️️”. Admin hy vọng bài viết chúng tôi chia sẻ về “10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022” sẽ giúp có nhiều thông tin hơn về “10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022 [ ❤️️❤️️ ]”. Hãy đóng góp ý kiến để abcland.vn biên soạn bài viết chất lượng hơn về “10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022” bạn nhé.

Xem thêm:  Đề bài - giải bài 1 trang 4 sbt sinh học 6

Bài viết “10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022” được đăng bởi vào ngày 2022-04-24 10:56:10. Cảm ơn bạn đã đọc bài tại ABC Land – Kênh thông tin BDS uy tín nhất Việt Nam

Xem thêm về 10 đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022
#đề #thi #thử #học #kì #môn #Toán #lớp #năm

Bộ đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022 gồm 10 đề thi, giúp các em học sinh lớp 6 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn. Qua đó, sẽ nắm được cấu trúc đề thi, những dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi học kì 2.
Năm học 2021 – 2022, lớp 6 chia thành 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều và Chân trời sáng tạo, các em có thể tham khảo thêm đề thi sách mới để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Chi tiết mời các em cùng tải miễn phí:
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 1
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 đ)
a)
b)
c)
Bài 2: Tìm x, biết: (3 đ)
a)
b)
c)
Bài 3: (2 đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được 4/9 số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?
Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.
a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)
b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao? (1đ)
c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC.Tính (0,5đ)
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 2
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)
a)
b)
c)
Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)
a)
b)
Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ góc tAx = 75o và tAy = 150o (3đ)
a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính góc xAy?
c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy? Vì sao?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 3
Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:
a) và
b) 12,5 và 2,5
Bài 2: (3 đ) Thực hiện phép tính:
a)
b)
c)
Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:
a)
b)
c)
Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?
Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bù và sao cho
a) Tính b) Vẽ Ot là tia phân giác của , Oy có là tia phân giác của không? Vì sao?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 4
Bài 1: Tính: (3đ)
a)
b)
c)
Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)
a)
b)
Bài 3: Cuối HK II lớp 6B có 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi bằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình của lớp 6B? (2đ)
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC và OD sao cho và (3đ)
a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?b) Tính c) Tia OC có phải là tia phân giác của không? Vì sao?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 5
Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần (1,5đ):

Bài 2: Tìm a, b biết (1đ):

Bài 3: Tính (1đ):

Bài 4: Tìm x (1,5 đ)
a)
b)
Bài 5: Tính hợp lí (1đ):

Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 30m, biết chiều dài bằng chiều rộng (2đ)
a) Tính chiều dài của mảnh vườnb) Biết 60% diện tích vườn là trồng hoa màu, còn lại là đào ao thả cá. Tính diện tích ao.
Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho và
a) Tính ? (1đ)b) Chứng tỏ: Oa là tia phân giác của (1đ)
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 6
Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:
a)
b)
Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:
a)
b)
c)
d)
Bài 3: (1,5đ) Tính hợp lí:

Bài 4: (2đ) Tính giá trị biểu thức:
a)
b)
Bài 5: (1,5đ) Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?
Bài 6: (0,5đ) Cho hai góc kề bù và . Biết . Tính số đo .
Bài 7: (1,5đ) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC sao cho ,
a) Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?b) Tính c) Gọi OM là tia phân giác của góc . Tính số đo của .
……………………………………………………………….
Nhấn Tải về để tải toàn bộ 10 đề thi môn Toán lớp 6.

Xem thêm:  Đề bài - bài 10.1 trang 34 sbt vật lí 6

#đề #thi #thử #học #kì #môn #Toán #lớp #năm

Bộ đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022 gồm 10 đề thi, giúp các em học sinh lớp 6 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn. Qua đó, sẽ nắm được cấu trúc đề thi, những dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi học kì 2.
Năm học 2021 – 2022, lớp 6 chia thành 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều và Chân trời sáng tạo, các em có thể tham khảo thêm đề thi sách mới để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Chi tiết mời các em cùng tải miễn phí:
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 1
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 đ)
a)
b)
c)
Bài 2: Tìm x, biết: (3 đ)
a)
b)
c)
Bài 3: (2 đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được 4/9 số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?
Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.
a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)
b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao? (1đ)
c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC.Tính (0,5đ)
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 2
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)
a)
b)
c)
Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)
a)
b)
Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ góc tAx = 75o và tAy = 150o (3đ)
a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính góc xAy?
c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy? Vì sao?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 3
Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:
a) và
b) 12,5 và 2,5
Bài 2: (3 đ) Thực hiện phép tính:
a)
b)
c)
Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:
a)
b)
c)
Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?
Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bù và sao cho
a) Tính b) Vẽ Ot là tia phân giác của , Oy có là tia phân giác của không? Vì sao?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 4
Bài 1: Tính: (3đ)
a)
b)
c)
Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)
a)
b)
Bài 3: Cuối HK II lớp 6B có 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi bằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình của lớp 6B? (2đ)
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC và OD sao cho và (3đ)
a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?b) Tính c) Tia OC có phải là tia phân giác của không? Vì sao?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 5
Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần (1,5đ):

Bài 2: Tìm a, b biết (1đ):

Bài 3: Tính (1đ):

Bài 4: Tìm x (1,5 đ)
a)
b)
Bài 5: Tính hợp lí (1đ):

Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 30m, biết chiều dài bằng chiều rộng (2đ)
a) Tính chiều dài của mảnh vườnb) Biết 60% diện tích vườn là trồng hoa màu, còn lại là đào ao thả cá. Tính diện tích ao.
Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho và
a) Tính ? (1đ)b) Chứng tỏ: Oa là tia phân giác của (1đ)
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 6
Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:
a)
b)
Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:
a)
b)
c)
d)
Bài 3: (1,5đ) Tính hợp lí:

Bài 4: (2đ) Tính giá trị biểu thức:
a)
b)
Bài 5: (1,5đ) Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?
Bài 6: (0,5đ) Cho hai góc kề bù và . Biết . Tính số đo .
Bài 7: (1,5đ) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC sao cho ,
a) Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?b) Tính c) Gọi OM là tia phân giác của góc . Tính số đo của .
……………………………………………………………….
Nhấn Tải về để tải toàn bộ 10 đề thi môn Toán lớp 6.

Xem thêm:  What is JUST? Learn from Justin Sun's AZ JST Token

#đề #thi #thử #học #kì #môn #Toán #lớp #năm

Bộ đề thi thử học kì 2 môn Toán lớp 6 năm 2021 – 2022 gồm 10 đề thi, giúp các em học sinh lớp 6 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn. Qua đó, sẽ nắm được cấu trúc đề thi, những dạng câu hỏi thường gặp trong đề thi học kì 2.
Năm học 2021 – 2022, lớp 6 chia thành 3 bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều và Chân trời sáng tạo, các em có thể tham khảo thêm đề thi sách mới để ôn thi học kì 2 hiệu quả. Chi tiết mời các em cùng tải miễn phí:
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 1
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 đ)
a)
b)
c)
Bài 2: Tìm x, biết: (3 đ)
a)
b)
c)
Bài 3: (2 đ) Một quyển sách dày 36 trang. Ngày đầu An đọc được 4/9 số trang sách. Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách còn lại. Hỏi An còn bao nhiêu trang sách chưa đọc?
Bài 4: Cho 2 tia OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Biết góc AOB = 60o và góc AOC = 120o.
a) Tia OB có nằm giữa 2 tia OA và OC không? Vì sao? (0,5đ)
b) Tia OB có phải là tia phân giác của góc AOC không? Vì sao? (1đ)
c) Vẽ OD là tia đối của tia OA và OE là tia phân giác của góc DOC.Tính (0,5đ)
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 2
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3đ)
a)
b)
c)
Bài 2: Tìm x, biết: (3đ)
a)
b)
Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ)

Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ góc tAx = 75o và tAy = 150o (3đ)
a) Trong 3 tia Ax, Ay, At tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính góc xAy?
c) Tia Ax có phải là tia phân giác của góc tAy? Vì sao?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 3
Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm của hai số sau:
a) và
b) 12,5 và 2,5
Bài 2: (3 đ) Thực hiện phép tính:
a)
b)
c)
Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết:
a)
b)
c)
Bài 4: (1đ) 75% một mảnh vài dài 45m. Người ta cắt đi mảnh vải. Hỏi còn lại bao nhiêu mét vải?
Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bù và sao cho
a) Tính b) Vẽ Ot là tia phân giác của , Oy có là tia phân giác của không? Vì sao?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 4
Bài 1: Tính: (3đ)
a)
b)
c)
Bài 2: Tìm x, biết: (2đ)
a)
b)
Bài 3: Cuối HK II lớp 6B có 35 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Trong đó số học sinh Giỏi bằng 40% số học sinh cả lớp. Số học sinh Khá bằng số học sinh Giỏi. Tính số học sinh Trung bình của lớp 6B? (2đ)
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC và OD sao cho và (3đ)
a) Trong 3 tia Ox, OC, OD tia nào nằm giữa 2 tia còn lại? Vì sao?b) Tính c) Tia OC có phải là tia phân giác của không? Vì sao?
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 5
Bài 1: Quy đồng mẫu số rồi sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần (1,5đ):

Bài 2: Tìm a, b biết (1đ):

Bài 3: Tính (1đ):

Bài 4: Tìm x (1,5 đ)
a)
b)
Bài 5: Tính hợp lí (1đ):

Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng bằng 30m, biết chiều dài bằng chiều rộng (2đ)
a) Tính chiều dài của mảnh vườnb) Biết 60% diện tích vườn là trồng hoa màu, còn lại là đào ao thả cá. Tính diện tích ao.
Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy đi qua điểm O, vẽ 2 tia Oa, Ob sao cho và
a) Tính ? (1đ)b) Chứng tỏ: Oa là tia phân giác của (1đ)
Đề kiểm tra học kì 2 Toán lớp 6 – Đề 6
Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số:
a)
b)
Bài 2: (3đ) Tìm x, biết:
a)
b)
c)
d)
Bài 3: (1,5đ) Tính hợp lí:

Bài 4: (2đ) Tính giá trị biểu thức:
a)
b)
Bài 5: (1,5đ) Lan đọc một quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất đọc số trang. Ngày thứ hai đọc 60% số trang còn lại. Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối cùng. Hỏi quyển sách đó có bao nhiêu trang?
Bài 6: (0,5đ) Cho hai góc kề bù và . Biết . Tính số đo .
Bài 7: (1,5đ) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA. Xác định hai tia OB và OC sao cho ,
a) Trong 3 tia OA, OB, OC tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?b) Tính c) Gọi OM là tia phân giác của góc . Tính số đo của .
……………………………………………………………….
Nhấn Tải về để tải toàn bộ 10 đề thi môn Toán lớp 6.

Back to top button