1 học kỳ có bao nhiêu tháng

1 năm học đại học có mấy học kỳ, 1 năm học bao nhiêu tháng?

Có khá nhiều bạn thắc mắc về vấn đề này đặc biệt là các bạn tân sinh viên vì nhiều trường đại học công bố mức học phí theo 1 tháng hoặc học phí theo 1 học kỳ nên không biết 1 năm có bao nhiêu tháng hoặc bao nhiêu học kỳ để suy ra học phí 1 năm học.

Tất nhiêu có thể mỗi trường có thể có những chính sách và cách tính riêng và tiền học phí của sinh viên cũng còn tùy thuộc vào số lượng tín chỉ đăng ký mỗi kỳ học của sinh viên đó vì nhiều sinh viên cũng đăng ký học vượt môn để ra trường sớm hơn. Tuy nhiên đa số các trường đều có 1 cách tính chung là 1 năm học bao gồm:

bach.quangvu         Câu hỏi đơn giản quá vậy                 N

NIIE@ntt         hinh như bây giờ một số trường đào tạo là 1 năm 3 kỳ luôn á

Xem thêm:  Mẫu lời tuyên thệ kết nạp đảng viên mới 2022
Back to top button