1.25 bằng bao nhiêu

đổi 1.25 ra phân số

Được cập nhật 20 tháng 12 2016 lúc 14:42

=(frac{125}{100})

Nếu muốn thì rút gọn thêm là =(frac{5}{4})

1,25 = 125/100 = 5/4

dấu / là phần

kết quả là

1,25 = 125/100

125/100 = 5/4

đáp số :5/4

Đúng thì k mik nha

Tìm một số thập phân, biết rằng lấy số đó + 4,75 sau đó nhân với 2,5 rồi trừ đi 0,2. Cuối cùng ta chia cho 1.25 thì được kết quả là 12.84.

Các bạn ơi, nếu bài này viết ra sẽ là

x +4.75×2.5-0.2:1.25=12.84

Vậy có phải nhân chiatrước , cộng trừ sau hông zậy các ban

Bạn ghi vậy là sai rồi , phải có dấu ngoặc như biểu thức sau :

(( x + 4,75 ) x 2,5 – 0,2 ) : 1,25 = 12,84

Vậy bạn trả lời đi

Tính nhanh phân số [ lời giải ]

0.8 x 0.4 x 1.25 x 25 + 0.725 + 0.275

1.25 x 4 x 8 x 25

Được cập nhật 7 tháng 9 2016 lúc 22:27

a) 0,8* 0,4 * 1,25 * 25 + 0,725 + 0,275

=(0,8*1,25) * (0,4*25) + 0,725 + 0,275

=10 * 10 + 0,725+ 0,275

=100+(0,725+0,275)

=100+1=101

b) 1,25*4*8*25

=(1,25*8)*(4*25)

=10*100=1000

(lưu ý, * là dấu nhân)

0,8 x 0,4 x 1,25 x 25 + 0,725 + 0,275                     1,25 x 4 x 8 x 25

= ( 0,8 x 1,25 ) x ( 0,4 x 25 ) + ( 0,725 + 0,275 )              = ( 1,25 x 8 ) x ( 4 x 25 )

= 10 x 10 + 1                                      = 10 x 100

= 100 + 1                                         = 1000

= 101

Xem thêm:  Tải Quy định 29-QĐ/TW năm 2017 thi hành Điều lệ Đảng

​tick mình nhaTrịnh Minh Tâm

đổi 45mm ra dm đổi ra số thập phân và 780g đổi ra kg đổi ra số thập phân

Được cập nhật 12 tháng 2 2017 lúc 15:53

45mm=4,5dm

780g=0,78kg

k mk nha !!!

45mm=45:100=0,45dm

780g=780:1000=0,78

h minh nha

12 km 68 m = ……. km ( đổi ra số thập phân )

5286 m = …….. km ( đổi ra số thập phân )

9 dam2 9cm2 = ……….dam2 ( đổi ra số thập phân )

86 m2 25 cm2 = ………….. m2 (đổi ra số thập phân )

5dm = bao nhiêu m đổi ra phân số

12cm = bao nhiêu m đổi ra phân số

45cm = bao nhiêu m đổi ra phân số

30 dm vuông = bao nhiêu m vuộng đổi ra phân số

(5)(dm)= (frac{5}{10})(m)

(12)(cm)= (frac{12}{100})(m)

(45)(cm)=(frac{45}{100})(m)

(30)(dm^2)=(frac{30}{100})(m^2)

~ Hok T ~

5 dm = 5/10 m=1/2 m

12 cm = 12/100 m=3/25m

45 cm = 45/100 m=9/20 m

30 dm^2 = 30/100 m^2 = 3/10 m^2

hai số thập phân có thưởng và hiệu bang 1.25 vay so lon la

Gọi 2 số đó lần lượt là a và b(giả sử a>b)

Ta có:a:b=1,25

=>a=1,25xb

Mà a-b=1,25

=>1,25xb-b=1,25

=>0,25xb=1,25

=>b=5

=>a=5+1,25=6,25

Vậy 2 số cần tìm là 5 và 6,25

5 va 6,25

100% luon do

đổi ra số thập phân3dm9mm ra mét và 6cm ra mét đổi ra số thập phân

Được cập nhật 12 tháng 2 2017 lúc 15:45

3dm9mm=0,309m

6cm=0,06m

k nha !!

3dm9mm=0,309m

6cm=0,06m

3dm 9mm = 0,309 ; 6cm = 0,06

Các bạn ơi , cho mình hỏi :

Cách đổi từ phân số thập phân ra số thập phân , và cách đổi từ hỗn số ra số thập phân .

Được cập nhật 13 tháng 8 lúc 19:44

Cách đổi từ phân số thập phân ra số thập phân :

Xem thêm:  Giải bài c1, c2, c3 trang 27, 28 sgk vật lý 6

Ta lấy tử số chia cho mẫu số.

Cách đổi từ hỗn số ra số thập phân :

Ta giữ nguyên phần nguyên, tử số chia cho mẫu số.

ở trong sách giáo khoa có mak bn

đổi ra số thập phân. nhớ đổi ra phân số thập phân giúp mk lun!

5/4;30/25;9/8;101/125;403/250

Được cập nhật 12 tháng 2 2017 lúc 12:59

(frac{5}{4}=frac{125}{100}=1,25)

(frac{30}{25}=frac{120}{100}=1,20)

(frac{9}{8}=frac{1125}{1000}=1,125)

(frac{101}{125}=frac{808}{1000}=0,808)

(frac{403}{250}=frac{3224}{1000}=3,224)

(frac{5}{4}=1,25;frac{30}{25}=1,2;frac{9}{8}=1,125;frac{101}{125}=0,808;frac{403}{250}=1,612)

1,25 = 125/100

1,2 = 120/100

1,125 = 1125/1000

0,808 = 808/1000

1,612 = 1612/1000

Back to top button